Anton Constandse  

From The Art and Popular Culture Encyclopedia

Jump to: navigation, search

Related e

Wikipedia
Wiktionary
Shop


Featured:

Anton Constandse (1899 – 1983) was a Dutch writer, journalist, anarchist, atheist and freethinker, author of Eros - de waan der zinnen (1977).

Contents

Biography

The son of a baptist hotelier, Constandse completed the normal school between 1914 and 1918 and in this period came into contact with the teetotalers movement. In response to World War I, he developed anti-militarist ideas. He joined the Social-Anarchist Youth Organisation (Dutch Sociaal-Anarchistische Jeugd Organisatie, SAJO) in 1919. Within this organisation, he chose the side of the individualist faction within this organisation when factional struggles erupted, denouncing even trade organizations as counterrevolutionary. Instead of taking a job as a teacher, Constandse devoted himself to spreading anarchist ideas. He published two anarchist monthlies, Alarm (1922–1926) and Opstand ("Revolt", 1926–1928), which together with Herman Schuurman's De Moker and Arthur Lehning's Grondslagen renewed the theoretical basis of Dutch anarchism. Constandse's 1927 call for mutiny in De Vrije Socialist ("the free socialist"), following the sending of HNLMS Sumatra to Shanghai, led to a conviction for sedition and a prison sentence of two months.

During the 1930, Constandse focused on combating fascism. The rise of Adolf Hitler in Germany led Constandse to drop his antimilitarist ideas. He considered the Spanish Civil War a last chance for anarchist revolution, and abandoned revolutionary anarchism after the war had been lost by the Republican forces, instead laying down a Reichian theory of fascism's success as stemming from the proletariat's desire for a strict father figure. Having married, he also successfully studied for a position as a French teacher, but was barred from such a position by a 1933 law that prohibited schools from hiring members of leftist organisations.

On 7 October 1940, the German occupation force had Constandse arrested and sent to the concentration camps; he was at Buchenwald for thirteen months, followed by a string of smaller concentration camps ending with Kamp Vught. In September 1944 this camp was evicted, and Constandse was freed. He spent the "hunger winter" of 1944 in The Hague.

After the war, Constandse was hired as a journalist by Algemeen Handelsblad editor D.J. von Balluseck, whom he had met in captivity. He came to lead the newspaper's foreign desk, espousing views that ran counter to the Cold War ideology of the time, criticizing both Soviet and US policies as detrimental to world peace. A 1956 editorial in which Constandse argued against Western intervention in the Hungarian Uprising, for fear that it would lead to nuclear war, even caused a scuffle at the paper's news desk.

Constandse remained on the Handelsblad's editorial board until retiring in 1964. During the same period, he edited the Dutch Society for Sexual Reform's magazine.

After retirement, he continued writing for De Groene Amsterdammer and Vrij Nederland, as well as making radio programs for the VPRO and lecturing on Spanish and Latin American history at the University of Amsterdam. In the cultural upheavals of the 1960s Constandse became an example to many of the rebellious new generation, and he reformulated his anarchist ideals as a reformist cultural movement rather than a politically revolutionary ideology. From 1973 he also edited the anarchist magazine De AS.

Dutch text

Levensloop

Hij was afkomstig uit een (deels) doopsgezind milieu, volgde de catechisatie bij dit kerkgenootschap en deed er openbare belijdenis van het geloof. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog bekeerde hij zich tot het anarchisme en het atheïsme en werd een fel pleitbezorger van beide overtuigingen. In 1918 behaalde hij de lagere onderwijsakte alsmede een lagere akte Frans (later zou hij ook nog twee middelbare aktes Frans behalen). In 1920 werd hij veroordeeld voor heling en werd hij een half jaar opgesloten in de 'modelgevangenis' Veenhuizen. Hij werkte slechts kortstondig in het onderwijs en op kantoor, gaf wat bijlessen en een tijdlang privélessen (in de jaren dertig) maar was overwegend als journalist en publicist actief. In de jaren twintig voerde hij debatten over het atheïsme met dominee A.H. de Hartog en kwam zijn Grondslagen van het atheïsme (1926) uit. In 1927 werd hij tot twee maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat hij Nederlandse soldaten die waren betrokken bij een internationaal opgezette bezetting van de Chinese havenstad Sjanghai had aangemaand dienst te weigeren.

Van 1921 tot 1926 was hij getrouwd met Johanna van Harselaar, uit dit huwelijk kwamen geen kinderen voort. In 1938 hertrouwde hij met Gerarda Hendrika van der Gaag, tezamen met haar had hij één kind, een zoon.

Constandse maakte een ontwikkeling door van een linkse pacifistische anarchist tot een meer 'zakelijke' vrijdenker die onder druk van het opkomen van het nazisme en zijn ervaringen in de Spaanse Burgeroorlog waarvoor hij in 1936 voor het blad De Dageraad verslag uitbracht, het anarchisme en het pacifisme liet varen. Zijn nieuwe bevindingen kregen hun weerslag in zijn in 1938 uitgebrachte boekwerk Grondslagen van het anarchisme.

Als vergelding voor de internering van Duitsers in Nederlands-Indië werd hij op 7 oktober 1940 samen met 109 anderen als gijzelaar naar Buchenwald overgebracht. Later werd hij in Nederland ondergebracht, onder meer in Kamp Vught. Tijdens deze gevangenschap ontmoette hij de oud-directeur van het Algemeen Handelsblad, waarvoor hij van 1945 tot 1964 hoofd van de buitenlandredactie was. Zijn anarchistische verleden vormde geen beletsel om bij deze liberale krant te werken, mede omdat hij een heel zakelijke wijze van verslaglegging placht te hanteren.

Verder heeft hij ook nog voor het Humanistisch Verbond, De Vrije Gedachte, De Gids, De As, De Vrijdenker, Verstandig Ouderschap en Mens en Wereld gewerkt. In de laatste jaren van zijn leven was zijn krakend stemgeluid bijna wekelijks te horen in de radiouitzending Het Gebouw van de VPRO, waarin hij zich in zijn commentaren steeds opnieuw en vurig bleef verzetten tegen oorlog, kapitalisme, kolonialisme, imperialisme en vooral de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten. Na de door de VS geleide val van de regering Salvador Allende van Chili brak zijn elan en werden zijn commentaren cynischer en pessimistischer.

Hij schreef in totaal 5000 artikelen, hield 2750 lezingen en schreef 40 boeken, waarvan het laatste postuum in 1985 verscheen onder de titel Een ongenode gast, gericht tegen het bezoek van de paus aan Nederland.

Citaten

  • "De wereld wordt geregeerd door dwazen, en de dwazen worden geregeerd door angst"
  • "De organisatie van een 'romp-Europa', een verminkt werelddeel dat zwaar bewapend is, en ook nog afhankelijk van de Verenigde Staten, zulk een karikatuur van een Europese federatie moet dan worden verkocht in een campagne voor 'Europese verkiezingen' voor een quasi-parlement, dat op zijn beurt weer een aanfluiting is van de burgerlijke democratie.", in De As, 1978.

Werken

Boeken en brochures:

Literatuur

  • Anton Constandse - Leven tegen de stroom in, door Bert Gasenbeek, Rudolf de Jong, Pieter Edelman, druk 1999, 268 blz., uitgeverij Papieren Tijger - Breda en uitgeverij Het Humanistisch Archief - Utrecht, ISBN 9067280992
  • Eros-de waan der zinnen Amsterdam: Meulenhoff, 1979. Ideeën-Meulenhoff editie 473. 2e druk, 168 pp. paperback, 8vo, Kartonnen band. .

See also
Unless indicated otherwise, the text in this article is either based on Wikipedia article "Anton Constandse" or another language Wikipedia page thereof used under the terms of the GNU Free Documentation License; or on research by Jahsonic and friends. See Art and Popular Culture's copyright notice.

Personal tools