Mind's eye  

From The Art and Popular Culture Encyclopedia

Jump to: navigation, search

"Mary Hargood could much more easily picture to herself Zenobia in chains, Medea hanging over her cauldron, Regulus surveying his torture - cask, or Jason charming the dragon, than bring before her mind's eye a living landscape of wood and wold."--Progress and Prejudice (1854) by Catherine Gore

Mind's eye from Utriusque by Fludd
Enlarge
Mind's eye from Utriusque by Fludd

Related e

Wikipedia
Wiktionary
Shop


Featured:

The phrase "mind's eye" (Latin: oculus imaginationis) refers to the human ability for visualization, i.e., for the experiencing of visual mental imagery; in other words, one's ability to "see" things with the mind.

See also

In Dutch

Some instances of geestesoog in 19th century Dutch literature:

"Wij moeten dus vragen : op welke wijze doet het geestesoog eene waarneming ? Wanneer ik mijn zinnelijk oog sluit , neemt mijn geestesoog dan nog iets waar , b.v. boomen , huizen , menschen , enz . ? Neen ; de boomen , huizen enz . zelve ..."--Openbaring of Wijsbegeerte? (1868) by Reinhart Kruizinga Homan
"... het is het uitsteken van het geestesoog dat God aanschouwt , het is eene vruchtelooze poging om door de oogen van een ... hetwelk door alle duisternis heen nog in ons eigen geestesoog dringt ; maar ofschoon het onmogelijk is om dat ..."--Leek en schriftgeleerde (1859) Sytze Frederik Willem Roorda van Eysinga
"Bij de eersten wordt traagheid van geest , bij de tweeden dwaling en vooroordeel , bij de laatsten aardsche zin gevonden , die het geestesoog verhinderen om de waarheid te zien , te erkennen en te beleven ."--Het Christus-Rijk op aarde (1849) by J. Witkop
"Bekoorlijke tafereelen ontrollen zich voor onzen blik , en daarnevens verrijzen voor ons geestesoog de verrukkelijkste beelden , waarin al de weelde , al de heerlijkheid van het schoone jaargetijde opdoemt ."--Een voortreffelijk zomer-verblijf: gids voor toeristen in de Sächsischen Schweiz Pieter Harmen Witkamp
"t Was niet het schijnsel van de zon , mijn geestesoog kon het niet opvangen , maar ' t was een soort van electrisch licht , dat den geheelen omtrek en ook mijzelf begon te verzilveren . Heerlijke natuurtooneelen verkwikten mij en wat ..."--Schijn en Wezen (1880) by Catharina Felicia Rees ·

Unless indicated otherwise, the text in this article is either based on Wikipedia article "Mind's eye" or another language Wikipedia page thereof used under the terms of the GNU Free Documentation License; or on research by Jahsonic and friends. See Art and Popular Culture's copyright notice.

Personal tools